Gretigheid bij jonge organisten in Ferwert [Friesch Dagblad]

[JACK FRÖLICH]

In de sfeervolle Nederlands-Hervormde kerk te Ferwert vond zaterdagavond een bijzondere orgelbespeling plaats. Orgelstudenten van Theo Jellema, docent aan het Noord Nederlands Conservatorium en het conservatorium van Zwolle/Arnhem, gaven een concert op het prachtige drieklaviers Adema/Verschueren-orgel.

Hierin stond de Franse en Duitse orgelromantiek centraal met Franse componisten als Louis Vierne en César Franck en Duitse componisten als Max Reger en Felix Mendelssohn-Bartholdy. De drie concerterende organisten voerden ieder een Frans en een Duits werk uit. Daarnaast speelden zij een groot werk en één of meerdere rustige orgelkoralen.

Dennis van der Wijk, tweedejaars orgelstudent uit Groningen, opende met Cathédrales van Louis Vierne en twee koralen van Max Reger. Cathédrales heeft Louis Vierne speciaal geschreven voor een kathedraal met een enorme galm; het begint dan ook met lang aangehouden akkoorden die langzaam gespeeld worden, maar naarmate het stuk vordert meer spanning beginnen te krijgen en aan het slot weer terugkeren naar de sfeer van het begin. De jonge organist speelde dit werk met een grote mate van zekerheid en dat geldt evenzo voor de twee koralen Ach bleib mit deiner Gnade en Wer nur den lieben Gott lässt walten uit opus 135a van Max Reger. Het zijn op zich geen lastige koralen om te spelen, maar wanneer ze goed gespeeld worden, hebben ze een bijzondere sfeer.

IJsbrand ter Haar nam de klavieren vervolgens over met de Fantaisie 2 van de Franse componist Jéhan Alain, oudere broer van Marie Claire Alain. Deze organist en componist sneuvelde op 29-jarige leeftijd in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Hij had toen al een aardig aantal werken op zijn naam staan die later door Marie Claire aan de vergetelheid ontrukt zijn. IJsbrand speelde de Fantasie met jeugdig elan en wist de sfeer van deze compositie heel goed weer te geven. IJsbrand ter Haar speelde verder Mendelssohn voortvarend in een vrij strak en behoorlijk hoog tempo.

De vierdejaars student aan het conservatorium Zwolle/Arnhem toonde hiermee zijn technische vaardigheid en talent.

Hekkensluiter van dit programma was tweedejaars student Carl Visser. Hij begon met een koraal uit Regers opus 67 Gott des Himmels und der Erden die fijnzinnig en met een fraaie registratie door hem werd uitgevoerd. Het Troisième Choral van César Franck werd met allure door deze jonge organist uitgevoerd. Alle drie organisten toonden een grote mate van gretigheid en gaven blijk van een grote verbondenheid met het orgel. Het was een genoegen op deze manier te vernemen dat er nog steeds jongeren zijn die belangstelling hebben voor een orgelstudie. Concert: Dennis van der Wijk, IJsbrand ter Haar en Carl Visser, orgel Plaats: Nederlands-Hervormde Kerk te Ferwert

Belangstelling: 30 bezoekers

Terug naar Pers