Ervaring

Ervaringen van een musicus

Al van jongs af aan wist ik dat ik later in de muziek werkzaam wilde zijn. Ik vind het fantastisch om muziek te maken en muziek te onderrichten. Naast het mooie en bijzondere werk dat ik dagelijks doe volgt hieronder een opsomming van bijzondere projecten en gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

2017 Met de Zangopleiding OASE te Veenendaal waar ik werkzaam was hebben we de kinderopera ‘The little Sweep’ van Benjamin Britten uitgevoerd in theater De Lampegiet te Veenendaal. Als pianist speelde ik quatre-mains met de talentvolle pianist Noëlle Drost in het orkest o.l.v. Wouter Verhage en als docent was ik mede verantwoordelijk bij de uitvoering en instudering.  

2015 Op kasteel Amerongen verzorgden wij met de kinderen van Zangopleiding OASE een bijzonder kerstconcert. Het concert vond plaats op verschillende plekken in het kasteel en genoot van grote belangstelling!

2015 Tijdens de open monumentendag gaf ik een orgelconcert in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. In 2006 speelde ik op monumentendag in de Martinikerk te Groningen.

2014 In de Pauluskerk te Baarn speelde ik als klavecinist in een concert voor twee klavecimbels van Johann Sebastian Bach waar ook het Kamerkoor Vocaliber aan mee werkte. Met dit geschoolde ensemble o.l.v. Richard Vos heb ik meerdere projecten en concerten gedaan w.o. de Messiah van Händel.

2013 Het Nieuw Amsterdams Kinderkoor waar ik werkzaam ben was uitgenodigd om bij de beëdiging en inhuldiging van Koning Willem Alexander te gaan zingen. Als docent had ik het genoegen om met de kinderen het lied ‘later als ik groot ben’ met de tekst van Herman van Veen in te studeren en bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam aanwezig te zijn.

2013 Tijdens het 20-jarig bestaan van Montessorischool de Eilanden waar ik als muziekdocent werkzaam ben, hebben we met de hele school de zelfgemaakte musical ‘Alice in wonderland’ uitgevoerd. Een deel van de muziek heb ik gecomponeerd, met de kinderen ingestudeerd en als pianist meegespeeld in het orkest.

2011 Tijdens de Najaarsexcursie van stichting Organum Frisicum verzorgde ik samen met organist Jochem Schuurman de muziek op verschillende orgels in de provincie Friesland. Theo Jellema verzorgde de lezingen over de orgels, kerken en plaatsten. Ook in 2009 werkte ik mee aan de voorjaarsexcursie. Met de jonge organist Jochem Schuurman – die vele prijzen op concoursen heeft gewonnen – speel ik al lange tijd quatre-mains.

2010 In hoofddorp verzorgde ik in opdracht van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK) de organistencursus voor (amateur-)organisten ten behoeve van stijlvol begeleiden en hoe om te gaan met het diverse liedrepertoire. In 2011 heb ik dezelfde cursus in Veenendaal gegeven.

2010 Naar aanleiding van het muziekstuk wat ik op mijn Master eindexamen in de Bavokerk te Haarlem heb geschreven werd ik uitgenodigd voor het radioprogramma ‘Musica Religiosa’ voor een half uur durende uitzending over het stuk wat ik geschreven heb en ook over mijn werk als organist.

2007-2009 In deze periode was ik als vaste registrant werkzaam in de Nieuwe kerk te Amsterdam en in die hoedanigheid vaste registrant van de befaamde musicus Gustav Leonhardt.