Respectabele uitvoering van een jong orgeltalent [Friesch Dagblad]

[GERBEN BERGSTRA]

In diverse plaatsten worden naast de serie avondorgelconcerten ook series korte concerten gepland als: marktconcerten, lunchconcerten en dergelijke. Ook in de Martinikerk in Franeker worden deze maand voor het eerst drie marktconcerten op de woensdagmiddag gegeven.

Vorige week gaf Theo Jellema, organist van de Martinikerk het eerste; woensdagmiddag werd het tweede gegeven door Dennis van der Wijk. Inhoudelijk verschillen dit soort concerten doorgaans niet van de avondconcerten. Je zou kunnen verwachten dat in deze concerten andere, meer verstrooiende, populaire werken worden gespeeld om ook ander publiek dan echte orgelliefhebbers te trekken.

Er zijn in de orgelliteratuur voldoende werken te vinden die aan dat criterium voldoen. Toch gebeurt dat heel weinig. Bij het overzien van de programmas van dit soort concerten blijkt dat ze voor het merendeel bestaan uit het traditionele serieuze repertoire. In Franeker vinden de concerten plaats tijdens de woensdagmiddagmarkt wanneer ook de kerk kan worden bezichtigd. Deze halfuurconcerten zijn zeer geschikt om jonge aankomende organisten de kans te geven concertervaring op te doen. Woensdagmiddag speelde de negentienjarige Dennis van der Wijk, orgelstudent van Theo Jellema.

Van der Wijk speelde een programma met werken van Bach,. Reger en Mendelssohn. De mooie, vocaal gedachte muzikale lijnen in Bachs Fantasia in c BWV 537, werden door hem mooi, evenwichtig en beheerst gespeeld. Daarmee bracht hij de rust, die deze Fantasia in zich draagt, prachtig over bij het publiek. Ook in de er op volgende fuga, die met zijn kernachtige en stoer aandoende karakter een contrast vormt met de fantasia, kon hij overtuigen, al was zijn spel hier en daar wat onrustig, maar niet storend. Het volgende werk Romanze in g van Max Reger was een werk uit de Duitse orgelromantiek van de negentiende eeuw.

Het Martiniorgel van Franeker had voldoende registers om de romantische sfeer van dit werk in de juiste klanksfeer te zetten. De wijze waarop Dennis dit werk speelde, was meer dan alleen maar het spelen van de noten. De Sonate in f van Mendelssohn is een emotioneel geladen werk. Zeker het eerste deel. Daarin wordt de dramatisch geladen muziek – gespeeld met het volle werk van het eerste klavier – enkele malen onderbroken met het citeren van de eerste twee regels van het koraal Was mein Gott will, das gscheh allzeit – bekend van Bachs Matthäus Passion . Dat laatste gespeeld met een zachte registratie op het tweede klavier. In dit deel wist Van der Wijk de muzikale spanningsboog goed vast te houden; ook in de andere drie delen. Jammer dat door een misslagje in het virtuoze laatste deel die spanning niet helemaal bleef.

Maar desondanks was het een alleszins respectabele en muzikale uitvoering. Een mooie afsluiting van dit concert. Deze jonge talentvolle organist kan nog heel ver komen. Orgelconcert: Dennis van der Wijk Plaats: Martinikerk, Franeker Belangstelling: ca 40 bezoekers.

Terug naar Pers